Visie

De leden van de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp vinden elkaar in een gezamenlijk verlangen om voor ieder kind de beste christelijke jeugdzorg en hulpverlening te bieden. In die hulpverlening hoeven we de hulpvragers niet alleen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. We mogen  ook heenwijzen naar de grote Verlosser. SCJ wil de plaats zijn waar kerken, scholen en andere maatschappelijke instanties een beroep kunnen doen op christelijke jeugdzorg.