Hoe herbergzaam ben jij?

Waar komt deze vraag vandaan? Wat bedoelen we met ‘herbergzaam’?
Als leraar heb je vaak het ideaal om jouw leerlingen zoveel als mogelijk tegemoet te komen in hun leerbehoeften. Heel graag wil je ze allemaal een passende plek in jouw school bieden. Maar je loopt tegen grenzen aan; niet alles is mogelijk. Het vraagt creativiteit om dit mogelijk te maken. Het lectoraat Herbergzaam onderwijs gaat aan de slag met deze spanning. Met als uitgangspunt de prachtige metafoor van de herberg, die staat voor de school als een veilige plek. Vanuit een christelijk denkkader houden we voor ogen dat je op school leert om te dienen, in plaats ‘het beste uit jezelf te halen’. Dat richt zicht niet alleen op de leerlingen, maar juist ook op de schoolcultuur. We doen dit participerende actiegerichte onderzoek samen met een aantal partners: