Deeltijd behandeling Dordrecht

Loopt een jongere vast en heeft dit invloed op school of loopt school hierop vast? Dan kan een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs binnen De Hoop een oplossing zijn. Deze vorm van behandeling is geschikt voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar, die problemen ondervinden in bijvoorbeeld thuis, op school, en in de omgang met leeftijdsgenoten. Deze problemen kunnen door verschillende situaties veroorzaakt worden, zoals angst, depressie, trauma, autisme en ADHD.
Als een jongere bij De Hoop komt voor deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs, wisselen dagdelen behandeling en dagdelen school elkaar af. We stemmen het lesprogramma af met de huidige school. Een deeltijdbehandeling is combinatie met onderwijs duurt meestal zo’n 14 weken en bevindt zich in Dordrecht. Het onderwijs gedeelte wordt aangeboden door de Rank uit Barendrecht en valt onder verantwoordelijkheid van het RefSVO.