Gezamenlijke inzet GZ-psychologen

Door het wegvallen van een collega hadden we als KOC dringend behoefte aan een extra GZ-psycholoog. Binnen het netwerk van de organisaties die bij SCJ zijn aangesloten, zijn we tot een oplossing gekomen door met Driestar Educatief een overeenkomst aan te gaan. Eén van de GZ-psychologen die Driestar Educatief in dienst heeft, ondersteunt KOC nu voor enkele uren in de week. We zijn hier erg blij mee, omdat we op deze manier meer kinderen en jongeren hulp kunnen bieden. Door zowel Driestar Educatief als KOC wordt de samenwerking als erg positief ervaren.