Hoornbeeck college en Driestar Educatief

Het Hoornbeeck College en Driestaer Educatief werken samen op het gebied van opleiden en scholing. Naast de afstemming tussen niveau 4 opleidingen van het Hoornbeeck College en niveau 6 opleidingen van Driestar Hogeschool wordt op niveau 5 in gezamenlijkheid de Ad-Pep (pedagogisch educatief professional) opleiding vormgegeven. Iedere vrijdag geven docenten van het Hoornbeeck samen met docenten van Driestar les aan de studenten van de Ad-Pep opleiding.

Hoornbeeck Connect en Driestar educatief dragen daarnaast gezamenlijk hun steentje bij aan organisaties en professionals die zich een levenlang ontwikkelen. En daarom gaat de samenwerking ook na het behalen van een diploma op niveau 4, 5 of 6 verder als het gaat om scholing en professionalisering.
Het gedeelde verlangen om organisaties en professionals bij te staan in een leven lang leren maakt dat de expertises, scholingsaanbod en werkveldrelaties van beide organisaties worden afgestemd om het werkveld zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Driestar educatief en het Hoornbeeck College geven op deze manier vorm aan een sterke, identiteit gerelateerde samenwerking