Orthopedagogische zorg van Brouwer bij de Schutse

Al geruime tijd wordt (een deel van) de orthopedagogische zorg binnen De Schutse verzorgd door Brouwer Psychologen, wat resulteert in een nauwe samenwerking tussen de begeleidingsteams van De Schutse en de orthopedagogen van Brouwer Psychologen. Samen met de ouders en andere betrokkenen wordt een beeld gevormd wat de cliënt nodig heeft. De orthopedagoog zet behandellijnen uit en ondersteunt, samen met de teamleiders, de begeleidingsteams om deze behandeling te bieden in het dagelijks leven van de cliënt. Op deze manier wordt hoogwaardige zorg geleverd door gebruik te maken van de expertise van alle betrokkenen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan christelijke waarden.