Kinderdagcentrum De Mirte in Gouda

In kinderdagcentrum De Mirte(KDC) in Gouda wordt dagopvang, onderzoek, zorg, begeleiding, behandeling en ontwikkelingsondersteuning geboden aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke beperking.

Kinderdagcentrum De Mirte is gevestigd bij de Samuëlschool in Gouda en werkt daar ook mee samen. Door middel van de samenwerking tussen Siloah en de Samuëlschool wordt kinderen een unieke en passende combinatie van zorg en onderwijs geboden. Ofwel zorg, ofwel onderwijs, ofwel beide wanneer dat een meerwaarde voor de kinderen heeft. De vraag en behoeften van het kind zijn leidend. Daarnaast is er ook aandacht voor de ouders, het gezin en de omgeving van het kind.

Met de kennis en expertise vanuit het KDC en de Samuëlschool zal worden gezocht naar de balans tussen de behoefte en mogelijkheden voor zorg of onderwijs. Zo wordt zo optimaal mogelijk bijgedragen aan de ontwikkeling en het leren van het kind op zijn of haar niveau.