Gezamenlijke aanbesteding in Noord Veluwe

Gezamenlijke aanbesteding in Noord Veluwe. Timon, LZG, Profila en Eleos vormen met elkaar een consortium in de aanbesteding voor jeugdhulp in de zorgregio Noord Veluwe. Timon is hoofdaannemer en is bij de gemeente bekend als integrale zorgaannemer: per client wordt gekeken welke client kan bij welke aanbieder terecht? Als groep van vier partijen is dit ‘consortium’ één van de dertig aanbieders. De organisaties nemen de bedrijfstechnische ingewikkeldheden voor lief vanuit het oogpunt van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van christelijke jeugdhulp.