Gezamenlijke wervingscampagne ‘Werken vanuit je hart’

Kies voor werken vanuit je hart! is een gezamenlijke wervingscampagne van de Schutse, Adullam en Siloah hebben een gezamenlijke wervingscampagne.

De werkgroep toont een presentatie met foto’s van cliënten van onze organisaties en we vertellen wie ze zijn en wat ze doen. We gebruiken natuurlijk zoveel mogelijk aansprekende voorbeelden zoals leuke, humoristische voorvallen met deze deelnemers. Deze presentatie tonen we op open dagen, tijdens workshops en gastlessen op het mbo zoals het Hoornbeeck College, het voortgezet onderwijs en op basisscholen. Professionalisering maakt werk boeiend.

Adullam, De Schutse en Siloah bieden zorg aan vanuit het Adullam Schutse Begeleidingsmodel (ASBM) en het soortgelijke model ‘Begeleiden met Perspectief’ van Siloah. Dit heeft de zorg inhoudelijk boeiender gemaakt. Datgene wat we doen moet aansluiten bij de behoeftes van mensen.