Website voor christelijke jeugdopvang

De website christelijkeopvangjeugd.nl is een initiatief van De werkgroep Jeugdhulp van het deputaatschap Diaconale & Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten en is gerealiseerd door De Vluchtheuvel en Helpende Handen.

DMZ vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met een christelijke achtergrond die niet meer thuis kunnen wonen, de mogelijkheid hebben om op te groeien in een christelijk leefklimaat. Deze website maakt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn. In 2021 is er onderzoek gedaan naar de vraag hoeveel kinderen en jongeren daadwerkelijk een (woon)plek kunnen vinden met professionele ondersteuning én een christelijk leefklimaat. Uit dit onderzoek bleek dat met name organisaties die betrokken zijn bij het verwijzen naar de juiste ondersteuning niet altijd een geschikte plek kunnen vinden, omdat niet inzichtelijk is welke mogelijkheden er zijn en of er ook plek is.

Het doel van de website is om (beter) bekend te maken welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor kinderen en jongeren als zij niet meer thuis kunnen wonen. We richten ons hierbij op organisaties, ouders, ambtsdragers, het onderwijs, of andere belanghebbenden.