Veilig opgroeien in een gezinshuis

Timon werkt als een van de zeven systeemaanbieders voor alle jeugdhulp in Rijnmond/Rotterdam nauw samen met Profila Zorggroep. Op het moment dat kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen, kunnen zij terecht in een gezinshuis van Timon. In het gezinshuis bieden professioneel opgeleide gezinshuisouders van Profila Zorggroep deze kinderen een thuis, veiligheid, geborgenheid en het ritme en de structuur van ‘het gewone leven’. Ze investeren met liefde en lef in de jongeren en kinderen omdat deze kinderen en jongeren waardevol zijn en zo hun rol in de maatschappij mogen ontdekken.