Berseba en Driestar educatief werken samen rond leerlingenzorg


Behalve de samenwerking binnen het lectoraat is er een intensieve samenwerking tussen Driestar onderwijsadvies en Berseba op het gebied van leerling ondersteuning. Berseba en Driestar onderwijsadvies werken samen aan het realiseren van inclusief onderwijs met name op het gebied van leerlingzorg.

Er wordt nagedacht over wat de individuele leerling met zijn of haar problematiek nodig heeft om zo goed mogelijk deel te nemen aan het regulier en/of speciaal onderwijs en hoe de leerkracht die in de groep kan realiseren. In het kader hiervan nemen orthopedagogen van Driestar educatief deel aan de ondersteuningsteams van de school en wordt er zo nodig contact gelegd met Berseba. Denk hierbij aan het meedenken in complexe casuïstiek, het afgeven van arrangement of toelaatbaarheidsverklaringen.