Samenwerking Driestar educatief en SO Randstad

De orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief zijn vertegenwoordigd in de reformatorische scholen van het Speciaal Onderwijs (van regio Randstad). Zij dragen bij aan het vormgeven van de leerlingzorg binnen deze scholen. Dat wil zeggen dat wordt meegedacht in de ondersteuningsteams van de scholen, in het uitvoeren van psychologische onderzoeken en het uitvoeren van basis-GGZ trajecten.