Lelie zorggroep en Eleos werken samen in Rotterdam

In Rotterdam werkt het hulpverleningsteam van Lelie zorggroep nauw samen met Eleos. We werken samen binnen de aanbestedingen in gemeente Rotterdam en willen op deze manier samen goede zorg leveren. We richten ons op het verminderen of wegnemen van psychosociale/psychiatrische problematiek met als doel om de jongeren in Rotterdam zo gezond en kansrijk mogelijk op te laten groeien. Binnen deze samenwerking levert Lelie zorggroep ambulante begeleiding en Eleos heeft expertise op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling. Zo versterken we elkaar.