Innovatieplatform De Schutse, Sirjon en Adullam

In het najaar van 2023 hebben De Schutse, Sirjon en Adullam hun krachten gebundeld voor een project op het gebied van zorgtechnologie. Innovatie is een actueel en belangrijk onderwerp dat serieuze aandacht vraagt mede gezien de tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we gezamenlijk gekozen voor het ontwikkelen van een duidelijke visie en implementatieroute voor alle drie de organisaties.

We hebben dit, onder leiding van een extern adviseur, tot een succes weten te maken! Er is door bevlogen collega’s uit alle 3 de organisaties intensief samengewerkt aan het opstellen van een visie, het uitstippelen van een innovatieroute en het creëren van een gezamenlijk innovatieplatform.

Op dit moment wordt er per organisatie een implementatie gestart van een technologische arbeidsbesparende innovatie. Het innovatieplatform komt twee maandelijks bijeen en in deze overleggen wordt kennis gedeeld, ideeën uitgewisseld en van elkaar geleerd. Het is een waardevolle uitwisseling van kennis en creativiteit, waardoor medewerkers elkaar inspireren en versterken.