Samenwerking jeugdhulp en ggz

Op de locaties van Timon in Rijnmond voor jonge meiden en tienermoeders werken De Hoop en Timon samen als er ggz behandeling nodig is. Verder werken De Hoop, Profila Zorggroep en Timon samen bij de integrale zorgtafel voor Jeugdhulp van Rijnmond. Hiermee houden ze elkaar op de hoogte van wachtlijsten en aanbod