Zeeuwse samenwerking Driestar Educatief en Eleos

In de regio Zeeland kennen we een effectieve en waardevolle samenwerking met tussen Driestar Educatief en Eleos. In de ondersteuningsteams op scholen zoeken we met ouders en betrokkenen naar een passend begeleidingsaanbod voor kinderen met een zorgvraag. Deze vraag kan betrekking hebben op gedrag, welbevinden en/of leerproblemen.

Dit kan betekenen dat bij Eleos een traject voor Specialistische Begeleiding Thuis wordt aangevraagd. Het is ook mogelijk dat we in overleg met de gemeente verwijzen naar de SGGZ van Eleos. Veel ouders en kinderen ervaren steun vanwege onze gedeelde achtergrond waarbij de Bijbel het uitgangspunt vormt voor de behandeling.

Gaandeweg de behandeltrajecten hebben we regelmatig overleg, bijvoorbeeld op momenten waarop de ondersteuningsteams samenkomen. In deze samenwerking, die transactioneel van aard is, hebben we zowel aandacht voor onderwijskundige aspecten en de mogelijkheden van de leerkracht, als voor het kind en zijn ouder en de psychologische behoeften van het kind. Hierdoor maken we optimaal gebruik van elkaars expertises. Zo komen onderwijs en zorg samen met als uiteindelijk doel: een afgestemd ondersteuningsaanbod voor het kind en de bij het kind betrokken personen!