Participatie in Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd

Driestar educatief werkt in de provincie Zeeland samen met het samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ) die met verschillende jeugdhulporganisaties passende hulp rondom jeugd organiseert.  Achter “De Voordeur” van het ZZRJ is Driestar onderaannemer van de Leliezorggroep en biedt kortdurende psychologische hulp (Basis GGZ) aan jeugdigen om zo het welbevinden van het kind te vergroten en ouders (en scholen) de juiste handvatten te geven. Vaak wordt school hierin betrokken als belangrijke leefomgeving van het kind.  Om ons aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten wordt casuïstiek door de aanmeldcoördinatoren van het ZZRJ eerst voorgelegd aan een orthopedagoog van Driestar educatief. Op deze manier kan er zo goed mogelijk meegedacht worden met jeugdigen en gezinnen die de hulp hard nodig hebben.