Samen zoeken naar passende jeugdhulp in Rijnmond


Het Zorg Onderwijs Centrum biedt hulp aan jongeren die om verschillende redenen al een tijdje niet meer naar school gaan. Dit doen we door onderwijs en deeltijdbehandeling. In het Zorg Onderwijs Centrum van Timon in Rijnmond werken De Hoop, Eleos en Timon samen om de best mogelijke hulp te bieden aan de jongeren. Als er sprake is van ggz-problematiek bij een jongere vindt afstemming plaats tussen De Hoop of Eleos en Timon over de zorg die nodig is.